Tag Archives: prezentacje maturalne

Zasady przedstawiania prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje na maturę ustną są elementem ustnego egzaminu dojrzałości z polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu jest dialog zdającego z egzaminatorami odnosząca się do treści pracy maturalnej i bibliografii. Praca maturalna polege na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , | Leave a comment

Prezentacje maturalne

Każdy licealista uczący się do egzaminu ustnego powinien przyswoić najpopularniejsze motywy literackie.  Jeśli podejmiesz decyzję o doborze tematu literackiego, powinieneś pamiętać, że temat przede wszystkim będzie oparty na pogłębionej znajomości literatury. prezentacje maturalne z języka polskiego polegać powinny głównie na … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Egzamin maturalny i co dalej

W dzisiejszych czasach zarówno w wirtualnym świecie jak i w pozycjach książkowych zdobyć można mnóstwo wiadomości dotyczących umiejętności skutecznej nauki. Podręczniki nie odpychają już wieloma stronicami zapisanymi nużącym tekstem. Są coraz częściej nowoczesne, wzbogacone o dobrej jakości ilustracje. Prowadzi się … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prezentacje maturalne z języka polskiego

Na stronie pogotowiematuralne.pl głównym toposom przypisane zostały przykładowe tematy prezentacji z polskiego, które są obecne z reguły na egzaminie dojrzałości. Pogrupowaliśmy je według poziomu trudności, adekwatnie do punktacji maturalnej. Oferowane przez nas prezentacje maturalne składają się z bibliografii podmiotowej i … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , , | Leave a comment

Podstawowe reguły tworzenia prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prace maturalne są elementem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego ocenianą przez komisję egzaminacyjną. Drugą częścią egzaminu ustnego jest dialog zdającego z komisją tycząca treści zaprezentowanej prezentacji i literatury. Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez egzaminowanego … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , | Leave a comment

Podstawowe zasady obrony prezentacji maturalnej

Prezentacje maturalne są elementem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu ustnego jest dialog maturzysty z egzaminatorami odnosząca się do tematu zaprezentowanej pracy i bibliografii. Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym omówieniu wybranego … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , | Leave a comment

Podstawowe zasady obrony pracy maturalnej

Prezentacje maturalne są elementem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu ustnego jest dialog egzaminowanego z komisją tycząca tematu pracy maturalnej i literatury. Praca maturalna opiera się na publicznym i ustnym zaprezentowaniu wybranego przez … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , | Leave a comment

Prace maturalne

Stworzenie pracy maturalnej z języka polskiego jest trudne. Trzeba trzymać się określonych zasad. Z listy przedstawionych przez szkołę tematów maturzysta decyduje się na jeden i formułuje sposób jego realizacji. Z chwilą podjęcia decyzji o temacie trzeba zacząć szukanie potrzebnych materiałów, … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Prezentacje maturalne

Przed wyborem tematu prezentacji uczeń musi zastanowić się, która z trzech grup jest mu najbliższa: Literatura – prezentacje maturalne z języka polskiego, których zawartość ogranicza się do literatury; Związki książek z pozostałymi dziedzinami sztuki – tematy wymagające odniesienia się zarówno … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Prezentacje maturalne z języka polskiego

Na portalu pogotowiematuralne.pl głównym motywom literackim przypisane zostały indykatywne tematy prezentacji z języka polskiego, które występują często na egzaminie ustnym. Zostały one podzielone według poziomu trudności, adekwatnie do punktów przyznawanych na maturze. Oferowane przez nas prezentacje z języka polskiego składają … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , , | Leave a comment