Tag Archives: matura z polskiego

Prezentacje maturalne

Każdy licealista uczący się do egzaminu ustnego powinien przyswoić najpopularniejsze motywy literackie.  Jeśli podejmiesz decyzję o doborze tematu literackiego, powinieneś pamiętać, że temat przede wszystkim będzie oparty na pogłębionej znajomości literatury. prezentacje maturalne z języka polskiego polegać powinny głównie na … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Prace maturalne

Jednym z godnych zapamiętania momentów w życiu jest moment matur. Młody człowiek, mimo że nieustannie rozwija własną postawę zgodnie z literą prawa jest już niezależny. Po zdaniu matur – napisaniu sprawdzianów pisemnych, oraz dokładnym dowiedzeniu się, jak przebiegają prezentacje maturalne … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Prezentacje maturalne

Przed wyborem tematu prezentacji uczeń musi zastanowić się, która z trzech grup jest mu najbliższa: Literatura – prezentacje maturalne z języka polskiego, których zawartość ogranicza się do literatury; Związki książek z pozostałymi dziedzinami sztuki – tematy wymagające odniesienia się zarówno … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Pisanie prezentacji maturalnych

Teza oznacza pomysł na napisanie pracy. Do jednego z najistotniejszych etapów jej budowania jest wyszczególnienie poruszanych problemów. Należycie pasująca, a potem odpowiednio udowodniona teza stanowi podstawę prac maturalnych, na którym powinno się oprzeć kolejne ustępy. O ile temat oznacza zagadnienie … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment