Tag Archives: GMO

Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie przemieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

Każdego dnia człowiek produkuje multum śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. Aby na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w domu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do przeznaczonych do tego celu … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetically modified organisms?

GMO, czyli genetycznie przekształcane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Atmosfera jest wyjątkową częścią świata, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorakie kategorie. W gronie nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz a przy tym te, do których … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to jest z tym GMO?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, by nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Co myśleć o GMO?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, żeby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Odpad odpadowi nierówny

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość dużą wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetically modified organisms?

GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment