Tag Archives: genetycznie modyfikowanych organizmów

Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie przemieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

Każdego dnia człowiek produkuje multum śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. Aby na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w domu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do przeznaczonych do tego celu … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetically modified organisms?

GMO, czyli genetycznie przekształcane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to jest z tym GMO?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, by nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Co myśleć o GMO?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, żeby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest zależne od … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu kuli ziemskiej. Natomiast od jakiegoś czasu … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetically modified organisms?

GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment