Tag Archives: ekologia

Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie przemieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, ażeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Klimat się zmienia przekształca

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu świata. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Naturalne składniki na codzień

W ostatnich miesiącach temat dbałości o środowisko, ekologicznej żywności czy zdrowego trybu życia nieustannie powraca w środkach masowego prezentacji. Czy to przelotna moda, czy realnie nasza mentalność ulega zmianom? Coraz więcej świadomych konsumentów postanawia przemienić złe nawyki i spróbować Ekologia … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Jak to jest z tym genetically modified organisms?

GMO, czyli genetycznie przekształcane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Atmosfera jest wyjątkową częścią świata, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorakie kategorie. W gronie nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz a przy tym te, do których … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , , , | Leave a comment

Naturalne składniki na codzień

W ostatnich miesiącach temat dbałości o środowisko, ekologicznej żywności czy zdrowego trybu życia ciągle powraca w środkach masowego prezentacji. Czy to przelotna moda, czy faktycznie nasza mentalność ulega zmianom? Coraz więcej świadomych konsumentów postanawia zmienić złe nawyki i spróbować Ekologiczne … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Naturalne produkty na codzień

W ostatnich miesiącach zagadnienie dbałości o środowisko, ekologicznej żywności czy zdrowego trybu życia bez przerwy powraca w środkach masowego pokazu. Czy to przelotna moda, czy de facto nasza mentalność ulega zmianom? Coraz więcej świadomych konsumentów postanawia wyedytować złe nawyki i … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Smog – mgła, która szkodzi

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Podział zanieczyszczenia atmosfery

Atmosfera jest wyjątkową częścią Ziemi, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorodne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz te, do których powstawania przyczynia się człowiek, … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment

Ekologia dla każdego

W ostatnich miesiącach temat dbałości o środowisko, ekologicznej żywności czy zdrowego trybu życia systematycznie powraca w środkach masowego prezentacji. Czy to przelotna moda, czy w rzeczywistości nasza mentalność ulega zmianom? Coraz więcej świadomych konsumentów postanawia przekształcić złe nawyki i spróbować … Continue reading

Posted in BIOSSAM | Tagged , , | Leave a comment