Zadania księgowości

Jeśli nasza przyszła kariera zawodowa wiąże się z księgowością, dlatego musimy także wiedzieć z czym to się je. Księgowość jest to system informacyjny, który jest sformalizowany poprzez ustawę o rachunkowości i do tego dochodzą jeszcze rozporządzenia ministra finansów. Księgowość to również informacje identyfikujące, klasyfikujące i rejestrujące transakcje podmiotów prowadzących firmy. Księgowość przetwarza dane o transakcjach oraz dostarcza przetworzone dane użytkownikom na przykład właścicielom spółek, zarządcom i tym podobne.

Księgowość swym zakresem obejmuje m.in., prowadzenie ksiąg rachunkowych, opis przyjętych zasad rachunkowości, wycenę aktywów i pasywów, gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych. Kluczowe wytyczne dla księgowości to, informacyjna, która polega przede wszystkim na dostarczaniu treści wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań majątkowych czy też przy ustalaniu niebagatelnych wyborów na przykład. zakup towarów, maszyn, urządzeń czy też do zaciągnięcia kredytu. Równie ważna w księgowości jest funkcja kontrolna, którą księgowość realizuje za radą różnorakich działań np. przez dokumentowanie wszystkich działań gospodarczych.

Kończąc księgowość jest to system, na który składa się gromadzenie danych, prezentacja treści ekonomiczno-finansowej , a ponadto przetwarzanie danych wejściowych. Księgowość więc jest systemem uniwersalnym i elastycznym, który znajduje zastosowanie w różnorakich jednostkach bez względu na ich rozmiar czy zakres działalności. W bardzo wielu sytuacjach w każdej jednostce można księgowość dostosować do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa/korporacji. Warto jeszcze dodać, że księgowość funkcjonuje w oparciu o właściwą ustawę, która jest co jakiś czas zmieniania.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.