Wybór metod badawczych

Temat i cel pracy dyplomowej przesądzają o wyborze metod badawczych. W niniejszej pracy magisterskiej zastosowano głównie sposób analizy porównawczej. Polega ona na wykrywaniu podobieństw , a oprócz tego wyznaczeniu różnic między różnymi procesami i zjawiskami. Autorka ukazała specyfikę funkcjonowania korporacji, w których działanie zaangażowały się niemieckie podmioty gospodarcze na tle ogółu firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w Polsce. Przeprowadzana przy wykorzystaniu metody analogii analiza objęła takie zagadnienia, jak dynamikę napływu inwestycji bezpośrednich w okresie 2003-2012, rozmieszczenie w podziale na województwa , a ponadto ich strukturę branżową.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.