Wspólnota materialna – co moje, to i twoje?

Osoby, które się pobierają, mogą się zdecydować na wspolność ustawową, rozdzielność majątkową albo też wspólność ustawową, która jest rozszerzona na przedmioty nie wchodzące na mocy prawa do wspólności majątkowej. Pary młode w wielu sytuacjach decydują się na wspólność ustawową. Co to znaczy dla nowożeńców? Oznacza to, że wszystkie rzeczy nabyte po zawarciu ślubu stają się własnością zarówno żony jak i męża. Czyli jeśli widać na filmie z wideofilmowanie Kraków, że para młoda otrzymała z prezencie pralkę, to pralka ta staje się automatycznie ich wspólnym majątkiem. Tak samo, gdy widać na fotografia ślubna Kraków, jak babcia pana młodego wręcza mu kopertę z pieniędzmi, to pieniądze te też stają się wspólnym majątkiem pary młodej. Co nie wchodzi do wspólnoty majątkowej? Nie wchodzą do niej te rzeczy, które panna młoda lub pan młody nabyli przed zawarciem ślubu. Czyli, jeżeli panna młoda nabyła przed ślubem mieszkanie, do którego po ślubie wprowadza się małżonek, to mieszkanie to nie jest własnością obojga, ale wyłącznie panny młodej. Wspólnotą majątkową nie są także przedmioty otrzymane w drodze darowizny, czy również spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca podjął inną decyzję w tym względzie. Ze wspólnoty majątkowej wyłączone są również te przedmioty, które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb, jak np kosmetyki lub odzież, czy też buty.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.