Wspólnota materialna – co moje, to i twoje?

Osoby, które się pobierają, mogą się zdecydować na wspolność ustawową, rozdzielność majątkową albo także wspólność ustawową, która jest rozszerzona na przedmioty nie wchodzące na mocy prawa do wspólności majątkowej. Pary młode przeważnie decydują się na wspólność ustawową. Co to oznacza dla nowożeńców? Oznacza to, że wszystkie rzeczy nabyte po zawarciu ślubu stają się własnością zarówno żony jak również męża. Czyli jeżeli widać na filmie z wideofilmowanie Kraków, że para młoda otrzymała z prezencie pralkę, to pralka ta staje się automatycznie ich wspólnym majątkiem. Jednakowo, gdy widać na fotografia ślubna Kraków, jak babcia pana młodego wręcza mu kopertę z pieniędzmi, to pieniądze te także stają się wspólnym majątkiem pary młodej. Co nie wchodzi do wspólnoty majątkowej? Nie wchodzą do niej te rzeczy, które panna młoda albo pan młody nabyli przed zawarciem ślubu. Czyli, jeżeli panna młoda zakupiła przed ślubem mieszkanie, do którego po ślubie wprowadza się małżonek, to mieszkanie to nie jest własnością obojga, ale tylko panny młodej. Wspólnotą majątkową nie są również przedmioty otrzymane w drodze darowizny, czy też spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca podjął inną decyzję w tym względzie. Ze wspólnoty majątkowej wyłączone są też te przedmioty, które służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb, jak np kosmetyki lub odzież, czy też obuwie.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.