Weryfikacja umiejętności

Assessment Centre to metoda wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Sposoby są różnorakie. Przeważnie kilku kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farby oraz długopisy. Ma ona za cel stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych wedle reguł. Każda kartka papieru musi być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek związany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które razem zespół ma utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na wykonanie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa czuła presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, która w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.