Trening słuchowy Metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa – polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie, zwane “elektronicznym uchem”, które jest perfekcyjnym modelem ucha ludzkiego. Urządzenie ćwiczy ucho tak, ażeby mogło ono pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, wyjątkowo korę mózgową, która jest centrum procesu myślenia.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.