Strona Poznania.

Strona każdego miasta jest ogromnie ważna, gdyż często świadczy o popularności jak i o jakości przepływu informacji danego miasta. Dlatego też miasto Poznań stworzyła własne strony, poprzez tworzenie stron Poznań. Można z tych stron dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w Poznaniu lub do których niedługo ma dojść. Zdaniem ekspertów własna strona miasta stwarza pogłębiającą się więź miedzy mieszkańcami a władzą rządzącą w danej jednostce. Dlatego też ośmielam się powiedzieć, że życie mieszkańców Poznania bez własnej strony, było by dla nich poniekąd zgubne, gdyż tworzenie stron Poznań są dla nich istotnym źródłem informacji.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.