Smog – mgła, która szkodzi

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog typu Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak np: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Oprócz tego, smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on także niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.