Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego gruntu globu. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne , a oprócz tego czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Globu. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a ponadto chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a oprócz tego dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na świata.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.