Prezentacje maturalne

Każdy licealista uczący się do egzaminu ustnego powinien przyswoić najpopularniejsze motywy literackie.  Jeśli podejmiesz decyzję o doborze tematu literackiego, powinieneś pamiętać, że temat przede wszystkim będzie oparty na pogłębionej znajomości literatury. prezentacje maturalne z języka polskiego polegać powinny głównie na informacjach zdobytych na lekcjach u polonisty, dlatego powinni go wybierać wielbiciele lektur szkolnych, którzy bez problemu poruszają się na literackim podwórku.

Toposy to często wykorzystywane w twórczości literackiej zagadnienia. Ich źródło zwykle wywodzi się z czasów starożytnych. W następnych epokach autorzy wracali do nich, modyfikując je w swych utworach.

Pomimo że konkretny watek zawierał dawniej pojedyncze znaczenie, to w ciągu setek lat przybierał różnorodne i często był modyfikowany. W późniejszych epokach pisarze niejednokrotnie powracali do antycznych tematów, wykorzystując je w nowy sposób. W obecnej literaturze cały czas wykorzystywane są motywy znane od zarania, aczkolwiek w globalnym świecie przybierają one absolutnie nowe znaczenie. Odmienił się świat, odmieniły się także poszczególne kategorie, jednak nieustannie trzeba wykorzystywać wcześniejsze wydania, czerpać z nich wiedzę o ludzkiej egzystencji, albowiem to nie zmieniło się od stuleci.

Większość prac maturalnych ma charakter uniwersalny i daje swobodę w realizacji. Istotne jest by praca pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu filologii polskiej (np. uczeń fascynująca się II wojną światową mógłby zdecydować się na prezentację opartą na lekturach z tego przedziału czasu, ktoś o zdolnościach plastycznych powinien zdecydować się na temat poświęcony malarstwu, zaś miłośnicy sportu mogliby pisać o komentatorach sportowych).

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.