Prezentacje maturalne

Przed wyborem tematu prezentacji uczeń musi zastanowić się, która z trzech grup jest mu najbliższa:

  1. Literatura – prezentacje maturalne z języka polskiego, których zawartość ogranicza się do literatury;

  2. Związki książek z pozostałymi dziedzinami sztuki – tematy wymagające odniesienia się zarówno do literatury, jak i innych tekstów kultury np. malarstwa;

  3. Język – prezentacje wymagające analizy określonego zjawiska językowego np. języka stosowanego w Internecie.

Jeśli podejmiesz decyzję o wyborze pierwszej opcji, powinieneś pamiętać, że temat przede wszystkim będzie wymagał pogłębionej wiedzy literackiej.

prezentacje maturalne z polskiego polegać powinny przede wszystkim na wiadomościach zdobytych na lekcjach języka polskiego, dlatego miłośnicy lektur, którzy bezproblemowo poruszają się na literackim podwórku z pewnością sprawdzą się, decydując się na temat z tej grupy.

Postanowienie o wyborze drugiego wariantu, który wychodzi poza typowo ramy z języka polskiego, zmusza nieraz do posługiwania się profesjonalnym językiem z sprecyzowanej branży (np. przy prezentacji maturalnej wykorzystującej malarstwo należy posłużyć się elementarną wiedzą ze sztuk plastycznych dotyczącą np. rodzaju materiałów.

Przedstawienie zjawiska dotyczącego języka, z jednej strony wydaje się nietrudne, jednak w praktyce narzuca konieczność niezależnego myślenia i wybrania oryginalnych przykładów językowych oraz znalezienia właściwej bibliografii przedmiotowej. Po decyzji o wyborze tematu powinieneś kolejny raz przemyśleć trafność jego wyboru.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.