Prace dyplomowe

Chciałbym aby ów oschły przewodnik był akcesoryjny w przygotowaniu pracy. Aby piszący wiedząc obecnie co i w jakiej postaci ma się wyszukać w kolejnych rozdziałach, bardziej mógł skoncentrować się na tworzonej treści. prace magisterskie Przedstawione zostaną tak bywa spotykane błędy w pracach magisterskich natomiast doktorskich spośród ostatnich kilku lat, co mam nadzieję uchroni nim ich powielaniem. Więcej uwagi zostanie poświęcone pracom doświadczalnym ponieważ obowiązują w nich określone reguły, których powinno się przestrzegać. prace licencjackie teoretyczne opierają się na bardziej dowolnym układzie rozdziałów, zależnym odkąd podjętego tematu zaś sugestii opiekuna naukowego. Zasady edycji oraz składu tekstu są w obu przypadkach takie same. Wszystkich pragnących mieć pojęcie cokolwiek więcej odsyłam do książki profesora J. Weinera z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego „Technika pisania a prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny” wydana przez PWN (ostatnie wydanie spośród 2005 r.) jest świetnie napisanym przewodnikiem, który jest dozwolone przeczytać w jeden wieczór, oraz później w czasie pisania pierwszych poważniejszych prac łapać poniżej ręką w pogotowiu – jest niezmiernie pomocny. Książka profesora Weinera ma jeszcze jedną zaletę, opierając się na niej a autorytecie jej Autora, łatwiej jest nakłaniać swojego opiekuna naukowego co aż do słuszności ujęcia zagadnień niedaleko pisaniu pracy. prace dyplomowe

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.