Popuszczanie moczu nie tylko u dzieci

Choroba, jaką jest nietrzymanie moczu, stanowi kłopot dla znacznej części populacji. Chorobę tę uznaje się jako bardzo krępującą dla osoby, jaka na nią cierpi. Najczęściej doświadczają jej kobiety. Nie można jednak ograniczać przypadków zachorowań na nietrzymanie moczu tylko do kobiet. Znane są częste zachorowania wśród dzieci a także mężczyzn. Nie powinno się zapominać, że stopień zachorowalności na nietrzymanie moczu wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Zanim stanie się możliwe leczenie choroby, ważne jest postawienie właściwej diagnozy. Związane jest to z tym, że zdiagnozowane zostały różniące się od siebie typy tej choroby, którą stanowi nietrzymanie moczu. Leczenie, kiedy poznany został już rodzaj przypadłości, jest stosunkowo proste. Najważniejsze w terapii jest wyeliminowanie, o ile to jest możliwe, czynników, które wywołują chorobę, a przynajmniej zmniejszenie ich oddziaływania na organizm chorego. Do czynników, jakie są najczęściej odpowiedzialne za pojawianie się choroby, zalicza się takie, jak: niewłaściwy tryb życia i często łączoną z nim otyłość, a także niewydolność krążenia i cukrzycę, liczne zabiegi operacyjne. Wypunktowane wyżej czynniki włącza się do tzw. pozapołożniczych czynników, które powodują często popuszczanie moczu u mężczyzn. Jak już nadmieniono, wyodrębnione zostały różne podtypy choroby, jaką jest nietrzymanie moczu. Odmianą tej choroby, która występuje dość często u mężczyzn, jednak nie tylko, jest taka jej postać, która wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, który powoduje tak zwane wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Nietrzymanie moczu podczas takich czynności, jak: śmiech, kichanie, kaszel to najpowszechniejsze objawy tego typu choroby, jaką jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Leczenie jest tym lepsze, im szybciej choroba jest dostrzeżona i poddana diagnozie przez lekarza. Popuszczanie moczu u dzieci objawia się tak, jak u osób dorosłych. Też u maluchów mogą wystąpić różne formy tej dolegliwości.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.