Podstawowe zasady obrony pracy maturalnej

Prezentacje maturalne są elementem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu ustnego jest dialog egzaminowanego z komisją tycząca tematu pracy maturalnej i literatury.

Praca maturalna opiera się na publicznym i ustnym zaprezentowaniu wybranego przez egzaminowanego tematu pracy. Temat prezentacji należy przedstawiać w sposób jak najbardziej pełny, logiczny oraz rzeczowy. Trafny dobór tematu i sposobu jego przekazania umożliwia na pokazanie osobistych zamiłowań oraz hobby. Dopuszczalna jest możliwość wysunięcia propozycji indywidualnego tematu, który musi jednak wcześniej zaakceptować nauczyciel języka polskiego, a w następnej kolejności Okręgowa Komisja Egzaminacyjna potwierdzająca wewnątrzszkolny spis tematów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można uzyskać najwięcej 20 punktów. Szkoła musi zapewnić oprzyrządowanie niezbędne do zaprezentowania materiałów dodatkowych dostarczonych wcześniej przez zdającego. Podczas obrony pracy z polskiego egzaminowanemu nikt nie ma prawa przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą zwłaszcza sprawdzać zręczność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

Zdolność organizowania warsztatu pracy opiera się na zaplanowanej i logicznej kompozycji pracy – zgodnym z zasadami rozdzieleniu zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Zasadnicze jest pokazanie egzaminatorom właściwego poznania tematu i uargumentowanie określonej tezy.

Na  ukształtowanie pracy maturalnej jest kilka miesięcy, więc należy odpowiednio przemyśleć kolejne etapy pracy nad nią. Przygotowanie zrealizowanego tematu wymaga przemyślenia,  pozbierania niezbędnych artykułów, czasu na ich opracowanie, a w następnej kolejności nauczenie się prawidłowego przedstawienia tematu prezentacji.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.