Podłoża mikrobiologiczne

Zapłodnienie in vitro jest to postępowanie polegające na złączeniu komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Do tego potrzebne są podłoża mikrobiologiczne oraz microbiology media.

Badania in vitro oznacza prowadzenie badań na żywych, wyodrębnionych z organizmu komórkach.

Diagnostykę in vitro da się określić jako badanie materiału pobranego z organizmu ludzkiego i dostarczenie informacji takich jak: stan fizjologiczny i patologiczny, wady wrodzone, bezpieczeństwo i zgodność z potencjalnym biorcą, obserwacja działań terapeutycznych.

Diagnostyka ta jest stosowana jako sposób leczenia niepłodności w wypadku, kiedy inne metody wspomaganego rozrodu nie mają zastosowania lub nie przyniosły spodziewanego wyniku.

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro kwalifikuje się zależnie od możliwego niebezpieczeństwa powiązanego z ich stosowaniem na grupy: wykaz A, B, wyroby medyczne do użytku w warunkach domowych, do oceny działania oraz pozostałe wyroby medyczne do diagnostyki in vitro.

 

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.