Plakat artystyczny

Pierwotne artystyczne plakaty pojawiły się w okresach, gdy słynne rozpoczęło być pisemne drukowanie aktualnych apeli i wiadomości. Ówczesne plakaty były do tego pomysłu wspaniałym materiałem. Już na początku XV wieku ukazały się pierwsze odmiany imitujące teraźniejsze plakaty na ścianę. Wcześniej plakaty produkowane były za pośrednictwem drukarzy, nie przez twórców. Dukarz decydował o wyglądzie danego plakatu. Zestawiał właściwe czcionki zgodnie z określonej wcześniej konwencji. Dlatego też większa część plakatów prezentuje się identycznie pod względem szkicowym. Plakat, który ogłaszany został z polecenia władzy specjalnie znaczony był szczegółowym symbolem. Dzięki temu było wiadomo, że taka wiadomość ma formę państwową i pochodzi od rządu danego kraju. Takiego rodzaju plakaty z oznaczeniami utrzymały się w charakterze afisze stosowane do ogłaszania przedstawieńteatralnych. Były one realizowane wielorakimi technologiami. M. in. wykonywano je technikami drzeworytniczymi albo techniką metaliczną. Okazały sie to w rzeczywistości pierwowzory technologii tworzenia plakatu, jaki faktycznie taki plakat imitował. Były one użytkowane do celów propagandowych i promocyjnych. Na ogół zamianowane były przez teatralnych trupów a również inne takiego rodzaju zrzeszenia szukające ochotników.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.