Pisanie prezentacji maturalnych

Teza oznacza pomysł na napisanie pracy. Do jednego z najistotniejszych etapów jej budowania jest wyszczególnienie poruszanych problemów. Należycie pasująca, a potem odpowiednio udowodniona teza stanowi podstawę prac maturalnych, na którym powinno się oprzeć kolejne ustępy. O ile temat oznacza zagadnienie oraz obszar, który będziemy opisywać, to dookreślenie problemu wymusi zwartą kompozycję pracy od początku do ostatniej linijki. Pomoże także ustrzec się bałaganu przy selekcji literatury. Tezę trzeba zredagować jak najszybciej, gdyż jest nieodłącznie powiązana z wyborem literatury podmiotu i przedmiotu.

Wyróżnia się dwie szkoły. Pierwsza z nich mówi, że tezę trzeba sformułować jednoznacznie na początku pracy i konsekwentnie ją udowadniać, powołując się na celowo wybrane teksty. Tak określony problem powinno się wyłącznie dopracować po przygotowaniu całej pracy. Druga szkoła mówi, aby początkowo jedynie ogólnie oznaczyć tezę, a dopiero po zakończeniu pracy wrócić do końcowego sformułowania problemu.

Fundamentalnym błędem jest powielenie w określeniu problemu tematu pracy z języka polskiego. Określenie problemu powinno dokładnie wiązać się z wybranym tematem. Czasami stosowana jest teza trywialna, choć niebanalna argumentacja może umotywować jej zastosowanie. Nie powinno się również nadmiernie rozwijać problemu, ponieważ może zabraknąć nam czasu na właściwą argumentację.

Podstawowym zadaniem podczas określenia tezy pracy z języka polskiego jest wskazanie jej celu, wyznaczenie zakresu, w jakim będziemy się danym zagadnieniem zajmować. Teza powinna być zwięzła, a także pozwalać na całkowite wykorzystanie dobranych tekstów kultury.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.