Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej popularną narodową pozycją literacką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję kiedy mieszkał za granicą, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod okupacją obcych państw. Starał się uchwycić przeszły świat szlachecki i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje panoramiczny przekrój ówczesnego społeczeństwa. Pokazuje rzeczywistość i obyczaje panujące na Litwie. Obok kluczowego wątku – czyli wydarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przybyciu jednego z głównych bohaterów, mamy szansę w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, intrygi miłosne czy opisy zajazdu. Głównym problemem książki jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma wpływowymi rodzinami. Treść dopełniają niesłychanie malarskie opisy przyrody, a wśród nich te poświęcone: sadowi.

Na uwagę zasługuje barwny język, jakim jest napisana historia. Na niemal każdej stronie znajdziemy charakterystyczne opisy i porównania. Czytelników zadziwić powinna wyjątkowa staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne przybliżające światopogląd szlachty z pierwszej połowy XIX wieku. Również dzięki temu powinno być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, jak również przedstawicielom innych państw chcących poznać rodzimą kulturę.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.