Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej docenianą polską lekturą szkolną jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz stworzył swą epopeję gdy był za granicą, gdy Polska pozostawała pod zaborami. Starał się utrwalić odchodzący świat szlacheckich dworków i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia znaczny przekrój ówczesnego społeczeństwa. Pokazuje życie i tradycje obowiązujące na Litwie. Prócz podstawowego wątku – to jest zdarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe młodzieńca, mamy szansę w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kluczowym problemem książki jest spór o dobra miedzy dwoma ważnymi klanami. Fabułę uzupełniają niepowtarzalne opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: sadowi.

Na uwagę zasługuje niesłychanie bogaty język, jakim została napisana pozycja. Na prawie każdej stronicy odnajdziemy liczne opisy i porównania. Czytelnika zachwycić może wyjątkowa dbałość o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także ważne źródło historyczne przedstawiające światopogląd szlachty z odchodzących w niepamięć. Także ze względu na to musi być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, jak również członkom innych narodów pragnących poznać naszą przeszłość.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.