Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej cenioną patriotyczną książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz napisał swą epopeję kiedy żył na emigracji, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod wpływem trzech mocarstw. Chciał zapisać miniony świat ziemiaństwa i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje szeroki przekrój polskiego życia społecznego. Charakteryzuje egzystencję i tradycje obowiązujące na prowincji. Oprócz podstawowego wątku – czyli wydarzeń odbywających się w Soplicowie po przyjeździe tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachty, problemy miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kanwą dzieła jest konflikt o dobra miedzy dwoma liczącymi się klanami. Wydarzenia dopełniają barwne opisy natury, a spośród nich te poświęcone: wschodowi słońca.

Na uwagę zasługuje barwny język, którym jest napisana historia. Na prawie każdej stronie odnajdziemy niepowtarzalne opisy i porównania. Czytelników zachwycić powinna niespotykana dbałość o piękno języka.

Pan Tadeusz to także unikalne źródło historyczne przedstawiające myślenie ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Także z powodu tego musi być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, jak również mieszkańcom innych państw pragnących zgłębić rodzimą mentalność.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.