Pan Tadeusz – jako epopeja

Najbardziej docenianą narodową lekturą szkolną jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz napisał swą epopeję kiedy żył na emigracji, gdy nasza ojczyzna pozostawała pod zaborami. Starał się uchwycić przeszły świat szlacheckiej Litwy i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje znaczny przekrój szlacheckiego życia społecznego. Pokazuje egzystencję i obyczaje obowiązujące na prowincji. Obok podstawowego wątku – czyli wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po powrocie młodzieńca, mamy szansę w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy przedstawienia polowania. Kanwą książki jest spór o nieruchomość miedzy dwoma liczącymi się rodami. Fabułę wzbogacają barwne opisy natury, a wśród nich te poświęcone: ogrodowi.

Warto zwrócić uwagę na niesłychanie bogaty język, jakim była napisana historia. Na niemal każdej stronicy znajdziemy charakterystyczne opisy i porównania. Odbiorcę zachwycić może wyjątkowa staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne przybliżające mentalność szlachty z początku XIX wieku. Również z powodu tego musi być znane każdemu mieszkańcowi Polski, jak również członkom innych narodów próbujących poznać naszą obyczajowość.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.