Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej popularną patriotyczną pozycją literacką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor napisał swą epopeję kiedy mieszkał na emigracji, gdy Polska pozostawała pod okupacją obcych państw. Pragnął ocalić dawny świat ziemiaństwa i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje szeroki przekrój ówczesnego społeczeństwa. Maluje egzystencję i tradycje zachodzące na prowincji. Oprócz podstawowego wątku – to jest przypadków rozgrywających się w Soplicowie po przyjeździe młodzieńca, mamy możliwość w niej znaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, problemy miłosne czy opisy grzybobrania. Kanwą utworu jest spór o nieruchomość pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Fabułę uzupełniają niepowtarzalne opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: sadowi.

Warto zwrócić uwagę na niesamowity język, którym została spisana pozycja. Na prawie każdej stronie odszukamy liczne porównania i epitety. Czytających poruszyć powinna wyjątkowa staranność o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także wyjątkowe źródło historyczne prezentujące mentalność szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również z powodu tego powinno być znane każdemu Polakowi, jak również członkom innych narodów pragnących poznać rodzimą przeszłość.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.