Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej znaną polską książką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję gdy przebywał we Francji, gdy Polska zostawała pod okupacją obcych państw. Pragnął utrwalić odchodzący świat ziemiaństwa i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje rozległy przekrój ówczesnego życia społecznego. Maluje egzystencję i obyczaje obowiązujące na Litwie. Prócz głównego wątku – to jest zdarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przybyciu Tadeusza, mamy szansę w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachty, problemy miłosne czy opisy polowania. Głównym problemem epopei jest konflikt o nieruchomość pomiędzy dwoma wpływowymi klanami. Fabułę dopełniają niesamowite opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: zachodowi słońca.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, jakim jest spisana pozycja. Na prawie każdej stronie znajdziemy charakterystyczne porównania i epitety. Odbiorcę zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to też unikalne źródło historyczne prezentujące ogląd świata szlachciców z początku XIX wieku. Także z powodu tego powinno być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także członkom innych narodów próbujących poznać naszą kulturę.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.