Odpad odpadowi nierówny

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość dużą wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński , a oprócz tego Los Angeles. Ten pierwszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a oprócz tego toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla sekcji wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować kilka chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Poza tym, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on także niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.