Nad Niemnem jako powieść tendencyjna

W rodzimej prozie ważne miejsce stanowią epopeje. Prócz znakomitej, jaką jest “Pan Tadeusz” znajdziemy też odmienną publikację, która mieści paradygmaty tego unikalnego gatunku. Nad NiemnemOrzeszkowej to powieść, która została wydana w okresie pozytywizmu. Przedstawia ona szeroką panoramę życia polskiej szlachty.

Pierwszoplanowi bohaterowie to mieszkańcy dworku szlacheckiego w Korczynie. Po powstaniu z 1863 roku wciąż obcują z problemami finansowymi. Jednak ich dom nierzadko odwiedzają zamożniejsi przyjaciele i przedstawiciele arystokratycznych rodów. Obok właścicieli majątków pozytywistka pokazała także pozycję pozbawionej pozycji – Bohatyrowiczów. Mimo ciężkiej sytuacji nauczyli się cieszyć się prostym życiem, a niewątpliwie czują się Polakami.

Obok kłótni w powieści Nad Niemnem została również podniesiona wartość zachowania obyczajów i obrzędów oraz wytężonej pracy na roli. Autorka jest przekonana, że tylko dzięki tym wartościom można szczęśliwie egzystować w trudnych czasach w niepewnych czasach.

Tym, dla których etyczne idee nie są interesujące powieść proponuje inna tematykę. Jest to wątek powstającej czułości między młodym Bohatyrowiczem, a Justyną Orzelską. Na początku na ich ścieżce do szczęścia tworzy się kilka przeciwności, na przykład panna Orzelska nie przywykła ciężko pracować, pomimo to pod koniec opisana historia kończy się pozytywnie, a decydują związać się.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.