Medaliony streszczenie lektury

Najtragiczniejsza wojna światowa to czas pogardy. Zbrodnie wobec przegranych głęboko pozostały w świadomości niemałej ilości grup etnicznych. Na tragiczne wydarzenia nie pozostali głusi również twórcy literatury. Po zaprzestaniu działań militarnych ukazało się sporo utworów związanych z tymi wydarzeniami. Jednym z najbardziej realnych opowieści są Medaliony” Nałkowskiej. To zarówno bezprecedensowy dokument o tamtych czasach, jak i utwór prozatorski.

Pisarka nie pragnęła wydać wielkiego utworu. Zmierzała do zapisania przeżyć wymienionych świadków tej niemożliwej do wyobrażenia zbrodni – zarówno skrzywdzonych, jak i faszystów. W krótkich opowiadaniach prezentuje wycinki okrutnej realności. Potrafimy w wyniku lektury pojąć pojedyncze historie i sądy o wojnie i jej cechach. Za pomocą wybranej formy “Medaliony” głęboko oddziałują na psychikę. Żaden z czytelników nie pozostaje obojętny wobec przedstawionych fragmentów z okupacyjnego życia.

Twórczyni w opowiadaniach nikogo nie wytyka. Wnioski zostawia czytelnikom. Próbuje jednak skierować do kolejnych generacji odezwę, z ufnością, że miniona tragedia nigdy więcej się nie powtórzy. Szczególnie istotna jest historia: “Dorośli i dzieci w Oświęcimiu”.  Choć tyczy się jednostkowego wypadku pokazuje całe okrucieństwo II wojny światowej.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.