Leczenie alkoholizmu i innych uzależnień

Uzależnienia są znane nie od dzisiaj. Alkoholizm i narkomania należą do uzależnień szczególnie niebezpiecznych. Początki historii alkoholowych zaczynają się zwykle bardzo niewinne. Na początku picie alkoholu na imprezach, następnie picie na każdym spotkaniu ze znajomymi, lampka wina do obiadu, piwo do oglądania filmu, potem idzie z górki. Osoba pijąca sama nie zauważa problemu. Czasami jednak osoba uzależniona uświadamia sobie swój alkoholizm leczenie jest wtedy kolejnym krokiem do odzyskania zdrowia. Bardzo dobrym znakiem jest, gdy uzależniony zdaje sobie sprawę z ilości alkoholu jakie pochłania oraz częstotliwości jego spożycia. Organizm jest tak przyzwyczajony do regularnej dostawy alkoholu, że odstawienie go wiąże się z poczuciem dyskomfortu zarówno fizycznego jak i psychicznego. Zazwyczaj leczenie alkoholizmu zaczyna się od pierwszego kroku, jakim jest uświadomienie sobie przez uzależnionego istnienia problemu. Leczenie uzależnień jest jednak procesem długotrwałym i niełatwym. Alkoholik potrzebuje pomocy wśród ludzi, którzy go poprowadzą i pomogą przetrwać najcięższe chwile. Bardzo ważna jest również rola rodziny w procesie trzeźwienia i radzenia sobie z życiem bez pomocy używek. Utrzymanie abstynencji jest cięższe dla alkoholika niż samo zaprzestanie picia. Należy również pamiętać, że ktoś, kto kiedyś miał już problemy z alkoholem, zawsze będzie je miał. Zabronione jest zatem proponowanie osobie uzależnionej alkoholu, czy zachęcanie go do picia.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.