Implanty Szczecin – odbudowa brakującego uzębienia

Przełom w dziedzinie medycyny i stomatologii XX wieku stanowiło odkrycie procesu osteointegracji, które to zostało uznane nagrodą Nobla, a właściwości materiału jakim jest tytan pozwoliły na tak intensywny rozwój implantologii. Jest to wyjątkowy materiał, który po wprowadzeniu do organizmu nie jest tarktowany jak ciało obce. W procesie osteointegracji zespala się z nim i w ten sposób zastępuje korzeń zęba brakującego.

Implantem potocznie nazywa się cały odbudowany ząb. Zarówno wszczep śródkostny jak również koronę protetyczną na nim umieszczoną. W istocie implant stomatologiczny to śruba wykonana z tytanu. Zarówno jej kształt jaki i powierzchnia muszą być odpowiednio zrealizowane. Śruba ta jest wprowadzana przez stomatologa do kości szczęki albo żuchwy w miejsce utraconego zęba. Dopiero na tej śrubie opiera się koronę protetyczną. W znaczącej liczbie przypadków używanym materiałem do tworzenia korony jest porcelana. Współcześnie implanty stomatologiczne są najlepszą, najbardziej naturalną i najbardziej zaawansowaną technologicznie możliwością uzupełniania braków zębowych.

 

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.