Executive Search

Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosuje się różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w raporcie. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna albowiem dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz przeprowadzała powierzone zadania w stopniu niezadowalającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, że wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik bardzo związuje się z firmą co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w sprawozdaniu.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.