Executive Search

Program Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami znajdują się w raporcie. Przedsiębiorstwo, która pragnie zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna albowiem dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności i przeprowadzała powierzone zadania w stopniu niewystarczającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle celny, że nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w sprawozdaniu.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.