Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, zupełnie inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków albo innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednakże alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego typu choroby, zmiany siedliska spowodowane poprzez zjawiska naturalne, jak powódź lub będące skutkiem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy też kłusownictwo. Natomiast wśród tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ posiada natomiast utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pomiędzy zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.