Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, zupełnie inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków lub innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednak alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest wiele. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego typu choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź albo będące rezultatem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy także kłusownictwo. Jednakże w gronie tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ ma jednakże utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. W gronie zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.