Dżuma jako metafora

Jedną z najchętniej czytanych lektur, które omawianą w szkole średniej jest “DżumaCamusa. To opowieść o wielkiej zarazie, jaka wybuchła w miejscowości. Pisarz prezentuje reakcje orańczyków na to zjawisko. Dżuma może oznaczać zło panujące na świecie.

Najważniejsi bohaterowie opowieści w różny sposób odnoszą się do sytuacji. Jedni od początku zabierają się za walkę z dżumą i nie ustępują aż do zakończenia. Pomagają przerażonym mieszkańcom, planują od początku życie w miejscowości.

Najbardziej trudne wyzwanie stoi przed służbami medycznymi, którzy, nawet jeśli nie dadzą rady powstrzymać dżumy, potrafią przynieść ulgę orańczykom w przeszywającym bólu. Na nieszczęścieznajdują się tacy, którzy uważają eksplozję epidemii jako dobrą szansę do rozwinięcia działalności i zwiększenia swoich przychodów.

Dżuma to książka – parabola. Pokazuje jakie postawy wciąż na nowo wybieramy wobec panoszącego się zła. Zadaje również pytanie o powód cierpienia i dostępne drogi walki z nim. Chociaż od opublikowania powieści minęło wiele czasu, opisana problematyka nieprzerwanie jest świeża i ciągle skłania do myślenia czytelników. Pokazuje, że bakcyl dżumy nigdy nie zanika, a spór dobra ze złem dzieje się wokół nas. To po której stronie staniemy zależy wyłącznie od nas samych.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.