Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Atmosfera jest wyjątkową częścią świata, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorakie kategorie. W gronie nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz a przy tym te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W przypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują miedzy innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy również ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczenia: punktowe, powierzchniowe, objętościowe lub liniowe. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj posiadamy do czynienia z gazami, aerozolami czy również pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do przeróbek klimatycznych na świata. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej , a oprócz tego oprócz tego USA Ameryki Północnej.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.