Dyskretna ocena pracownika

Pracuję w firmie, która w swojej ofercie ma Audyt Personalny. Firma, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas i określa swoje wymogi. Naszym zadaniem jest zweryfikowanie personelu firmy pod kątem ich umiejętności. Analizujemy kolejno poszczególne stanowiska oraz ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę dyskretnie, ale nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują zainteresowanie. Czasami firmy oficjalnie informują swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, ale zrobienie sprawozdania dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno zaświadcza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże aby rozpoczął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy też analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.