Dyskretna ocena pracownika

Pracuję w przedsiębiorstwie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Firma, która jest zainteresowana zgłasza się do nas oraz określa swoje wymogi. Naszym zadaniem jest zweryfikowanie personelu przedsiębiorstwa pod kątem ich umiejętności. Analizujemy kolejno poszczególne stanowiska i ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę niezauważalnie, ale nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują zainteresowanie. Czasami przedsiębiorstwa oficjalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, iż pracownicy nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, lecz zrobienie sprawozdania dla zarządu firmy, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich powinności oraz czy jego umiejętności są na tyle duże by podjął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy też analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników i tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne pracowników oraz budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.