Antygona jako tragedia antyczna

Chociaż od czasów starożytnych minęło wiele wieków do dziś dawna filozofia stanowi podstawowy wzorzec. Stworzone wówczas zagadnienia ciągle wracają na stronach dzisiejszej twórczości literackiej. Świadczy to o tym, że rodzaj ludzki tak silnie nie zmienił się od początku egzystencji.

 

Jednym z istotnych rodzajów literackich, jakie zyskały popularność w czasach starożytnych był dramat. Wśród tysiąca utworów na szczególną pamięć zasługuje twórczość Sofoklesa. Ten unikalny tragik napisał multum ważnych dzieł. Antygona” Sofoklesa współcześnie oczarowuje sięgających po lekturę i jest uważane za niepodważalne źródło natchnienia.

 

Ważnym problemem dramatu jest konflikt tragiczny pomiędzy prawami wyższymi a człowieczymi. Postać pierwszoplanowa nie ulega woli władcy Teb, aby w zgodzie z z obyczajem pochować brata. Charakterystyka Antygony prezentuje adresatom kilka ponadczasowych postaw, jakie też w dzisiejszych czasach są uznawane za świeże. Jej sprzeciw, ale także zgodę na poniesienie najwyższej ceny powinno się doceniać, ale też debatować o tym. Równocześnie nie tak ważne sylwetki, takie jak Kreon dostarczają skarbiec unikalnych postaw.

 

Napisana przez Sofoklesa “Antygona” bywa analizowana obecnie również w zmienionych okolicznościach i skłania do przemyśleń o tematach, jak świadome samobójstwo czy wiara w wyższość tradycji. To niepowtarzalna wędrówka do środka człowieczej świadomości.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.