Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz

Najbardziej cenioną narodową lekturą jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję gdy był we Francji, gdy Rzeczpospolita pozostawała pod wpływem trzech mocarstw. Chciał ocalić dawny świat szlachecki i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia szeroki przekrój ówczesnego życia społecznego. Maluje rzeczywistość i tradycje występujące na prowincji. Obok kluczowego wątku – czyli zdarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po powrocie jednego z głównych bohaterów, mamy szansę w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachciców, intrygi miłosne czy opisy polowania. Głównym problemem epopei jest konflikt o dobra pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Główne wydarzenia dopełniają barwne opisy natury, a wśród nich te poświęcone: wschodowi słońca.

Istotny jest barwny język, którym jest spisana epopeja. Na chyba każdej stronicy odszukamy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorców zadziwić może niesłychana staranność o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także ważne źródło historyczne przedstawiające mentalność ludzi z początku XIX wieku. Również dzięki temu musi być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, oraz mieszkańcom innych państw chcących zgłębić naszą przeszłość.

This entry was posted in BIOSSAM and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.